17.11 Abertura Jejum das Portas Abertas_Bpa Sonia_Karin Marcitello
Esteja firmado em Cristo! - Apóstolo Estevam Hernandes
Esteja firmado em Cristo! - Apóstolo Estevam Hernandes
Esteja firmado em Cristo! - Apóstolo Estevam Hernandes
Esteja firmado em Cristo! - Apóstolo Estevam Hernandes
N√£o seja roubado! - Bispa Sonia Hernandes
N√£o seja roubado! - Bispa Sonia Hernandes
Mude sua visão! - Apóstolo Estevam Hernandes #igrejarenascer
Mude sua visão! - Apóstolo Estevam Hernandes #igrejarenascer